Selasa, 16 Oktober 2012

Tutorial Blogspot cara ngadamel readmore/selengkapnya di blogspot

langsung  kana tujuan saderek nya eta ngadamel readmore/selengkapanya di blogspot, nya tujuanna kanggo ngaringkes artikel sangkan te panjang teing, nya sepertos biasa saderek logon kana blogger teras kalik LAYOUT teras EDIT HTML teras tong hilap sepertos biasa centang tanda  Expand Widget Templates sangakn anu bade di edit katingali.

langkap nu kahiji pilari code &
santos ka pendak ganti kode anu tadi ku kode anu di handap
Read More......teras gentos kata readmore ku kata anu saderek pikahoyong misalkan selengkapnya atawa naonn wae anu saderek hoyong, saentos di gentos teras save/simpan.
langkah salajengna teras lebet kana setting teras pilari Fotmating, tah dina kolom post Template isi ku kode di di handap ieu

Teras Save.simpan Settings, santos beres lajeng kana cara mosting
tah dina cara mosting simpen kata kata anu bade ditampilken sa teacanana readmore samemeh code tah anu sapalihna sinpen dianatara code sareng

0 komentar:

Posting Komentar