Selasa, 16 Oktober 2012

Cara Nambihan 4 kolom Di Luhureun Footer Blogspot

Cara Nambihan 4 kolom Di Luhureun Footer Blogspot

Moal seeur carios lah hayu langsung wé kana cara nambihan gadget 4 kolom luhureun footer.
  • · Sepertos biasa pertama login ka Blogger  
  •   Teras klik Rancangan 
  • Langkah nu salajeungna Klik Édit HTML
Teras download heula témplate blog aranjeun satéacan di édit sok bilih dina pengéditan teu leres. sahenteuna upami lepat aranjeun gaduh backup na. saentos di backup témplate na teras tog hilap céntang Expand Témplate Widget. teras pilari kode ]]>
Sakedar Info : Supados milarianna gampil aranjeun kantun mencét Ctrl + F dina Keyborad atanapi mencét F3. mun tos kapendak kopi script di handap ieu teras Vaste di luhuren kode ]]>
#handap
brder :1px solid # 000000 ;
-moz-border-radius :10px;
margin : 0 0 10px 0;
}
#handap-wrapper {
Margin : auto;
Padding : 0px 0px 20px 0px;
Width : 960px;
Background : # ffffff ;
-moz-border-radius-bottomleft :10px;
-moz-border-radius-bottomright :10px;
-webkit-border-bottom-left-radius :10px;
-webkit-border-bottom-right-radius :10px;
}
#handap-wrapper {
Float : left;
Margin : 0px 0px 0px 0px;
Padding : 10px 0px 0px 0px;
Width : 25%;
téxt-align : justify;
font-size :100%;
color : # ffffff ;
line-height: 1.6em;
word-wrap: break-word; /* fix for long téxt breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-téxt content breaking IE sidebar float */
}
.handapbar {
Margin : 0;
Padding : 0;
}
. handapbar .widget {
Margin : 0;
Padding : 10px 20px 0px 20px;
}
. handapbar h2 {
background : # ffffff ;
-moz-border-radius-bottomleft : 6px;
-moz-border-radius-bottomright : 6px;
-webkit-border-bottom-left-radius : 6px;
-webkit-border-bottom-right-radius : 6px;
Margin : -10px 0px 10px 0px;
Padding : 3px 0px 3px 0px;
téxt-align : center;
color :# ffffff ;
font-size :20px;
font-weight :bold;
téxt-transform :sekawancase;
}
. handap bar ul {
Margin : 0px 0px 0px 0px;
Padding : 0px 0px 0px 0px;
list-style-type : none;
}
. handap bar li {
Margin : 0px 0px 2px 0px;
Padding : 0px 0px 1px 0px;
border-bottom :1px dotted # 000000 ;
}
. handapbar a {
Color : # 0000ff ;
téxt-decoration : none;
}
. handapbar a :visited {
téxt-decoration : none;
color : # 0000ff ;
}
. handapbar a :hover {
téxt-decoration : underline;
color : # ff0000 ;
}
Aranjeun tiasa ngédit CSS ieu ku CSS aranjeun" nu pikahoyong misalkan badé ngagentos warna pengkerna atanapi naonna wé lah nu kinten kintenna cocok sareng témplate blog aranjeun. tah saentos di vaste simpen heula (saving) témplate blogna..
Langkah salajeungna pilari kode

0 komentar:

Posting Komentar