Minggu, 03 Juli 2011

TAYAMUM

TAYAMUM

A.Pengertian Tayamum
Tayamum secara bahasa adalah bermaksud, sedangkan secara syara’ yaitu mengusap tanah kemuka dan kedua tangan, Firman Allah :
”Dan apabila kamu sakit, dalam perjalanan, atau kembali tenpat buang air, atau menyentuh perempuan ,atau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah muka mu dan keduan tanganmu denagan tanah itu (AN Nisa' 42)
B. Sebab diperbolehkanya tayamum
1. Kesulitan mengunakan air, bagi orang sakit, atau takut bahaya apabila megunakan air
2. Tidak ada air

B. Syarat-syarat tayamum
1. Sudah masuknya waktu sholat
2. Sudah usahakan cari air
3. Dengan debu yang suci dan berdebu

C. Rukun Tayamum
1. Niat
2. Mengusap wajah dengan debu,
3. Mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah
4. Menertibkan rukun-rujun

D.SunatTayamum
1. Menbaca basmalah
2. Meniupkan tanah dari telapak tangan , supaya tanah menjadi tipis

E.Yang menbatalkan Tayamum
1. Tiap-tiap yang menbatalkan wudu’
2. Melihat air, sebelum sholat, apabila tayamum disebabkan oleh tidak ada air
3. kemanpuan mengunakan air apabila disebabkan udur mengunakan air

0 komentar:

Posting Komentar