Jumat, 20 Mei 2011

LALAKON I

Mangsa budak resep ulin

ngarucu bulan

mangsa rumaja resep wanoja

ngumbar asmara

nincak sawawa narik jangkar

ngambah sagara

geus kolot mah kari tapakur

isuk sore ngitung

umur!
(Hadi AKS, Tina Galura No.39)

0 komentar:

Posting Komentar