Jumat, 20 Mei 2011

BONGAN KITU

Bongan kitu disebutna, puguh mega
dipapay di awang-awang: cek aing angin
bongan kitu karasana, nyerina raheut

tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi
bongan kitu digambarna, geulis kabina-bina

ditepungan unggal wayah: cek aing werejit
bongan kitu pandena, nyarita sorangan

ditataan di rs jiwa: cek aing eling
bongan kitu ayana, beda jeung nu lian

diguliksek dina kamus: cek aing ibadah
bongan kitu itunganana: Gusti
(Juniarso Ridwan, 1992)

0 komentar:

Posting Komentar