Featured Article

Sabtu, 05 Februari 2011

CONTOH PIDATO

       Assalamua'laikum wr. wb.

    innalhamdalillah nahmaaduhuu wa nasta'iinuhuu wa nastagfiiruh, wa na'uudzubillahi min syuruuri angfusinaa wa min sayyiaati a'maalina,mayyahdihillahu falaa mudillalah wamayyudlilhu falaa haadiyalah. asyhaduallaa ilaaha illallah wa asyhaduannaa muhammadarrasuulullah laa nabiyya ba'dah ammaa ba'du.
    pertama- tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada tuhan yang yang menciptakan kita yakni allah SWT, dan tidak lupa sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada pemimpin teradil sedunia, yang telah merubah kehidupan manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang diridhoi allah,yakni habiibana wa nabiiyana muhammad SAW.
   allah swt memerintahkan kepada kita bahwasanya manusia diciptakan oleh allah hanya untuk beribadah kepadanya,bukan untuk berbuat kemaksiatan & apa yang dilarang allah.kebanyakan dizaman modern ini orang yang beragama islam mayoritas sudah lupa akan allah swt, padahal allahlah yang menciptakan mereka, sungguh dizaman seperti ini manusia telah berubah.
    coba kita lihat para pejabat & karyawan , mereka semua telah khilap & lalai dalam melaksanakan sholat, mereka semua lebih mementingkan duniawi dari pada akhirat.
    oleh sebab itu marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada sang kholiq yang telah memberikan jasad beserta nyawa kepada kita dan marilah kita mengintroveksi diri bahwa kita tidak ada apa apanya dibandingkan allah swt.
    mudah- mudahan apa yang disampaikan oleh saya berguna bagi saya dan kita semua, amiin yaa allah..dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajar.dicukupkan sekian dari saya
    Wassalamua'laikum wr.wb.

Popular Posts